Nasiona kwalifikowane

Polskie jak i zagraniczne nasiona z najlepszych hodowli.

KUKURYDZA
ODMIANY POLSKIE
Wilga (FAO 180)

rok rejestracji 1998 – SMOLICE
Mieszaniec trójliniowy (TC), wyhodowany w Smolicach
Najwcześniejszy ze wszystkich mieszańców zarejestrowanych w Polsce
Łączy wczesność z wysokim potencjałem plonowania
Przeznaczony do uprawy na ziarno I CCM w całej Polsce, szczególnie w rejonach mniej korzystnych
Zalecana obsada: ziarno, CCM 8 - 8,5 roślin/m2, na kiszonkę 11 - 12 roślin/m2
Fido (FAO 210)

rok rejestracji 1999 – SMOLICE
Wczesny, plenny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach
Przeznaczony przede wszystkim na ziarno w II rejonie uprawy kukurydzy oraz na CCM na terenie całego kraju
W przypadku opóźnienia siewu i w rejonach marginalnych uprawy kukurydzy zalecany także do uprawy na kiszonkę z całych roślin
Wysokość roślin: 230 cm

Zalecana obsada: ziarno i CCM 8-8,5 roślin/m2, na kiszonkę 11-11,5 roślin/m2
Wiarus (FAO 220)

rok rejestracji 1999 – SMOLICE
Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach,
Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, w uprawie na ziarno w I II rejonie, na CCM i kiszonkę w całym kraju
W doświadczeniach COBORU na ziarno plonował na poziomie 104% wzorca przy wyższej o 1,5% zawartosci suchej masy w ziarnie
W doświadczeniach na kiszonkę uzyskał najwyższy w grupie mieszańców wczesnych plon suchej masy ogółem (105%), suchej masy kolb (107%) oraz jednostek pokarmowych z ha (105%)
Dobra struktura kolby (wysoki udział zarna) zapewnia uzyskanie wysokiego i o dobrej jakości plonu przy uprawie na CCM
Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego,
Wysokość roślin: 250 cm

Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2
Prosna (FAO 220)

rok rejestracji 1999 – SMOLICE
Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach
Przeznaczony na ziarno w I i II rejonie uprawy kukurydzy
Nr 1 w doswiadzenieach porejestrowych PZPK na ziarno w grupie wczesnej w 1999r.
Zalecany również na CCM i kiszonkę z całych roślin, szczególnie w rejonach mniej sprzyjających klimatycznie
Bardzo ważną cechą tego mieszańca jest dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg, co w tej klasie wczesności ma szczególne znaczenie
Bardzo dobry wczesny wigor
Tolerancyjna na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne i duługo utrzymująca się zieloność liści i łodyg to dodatkowe zalety tego mieszańca
Wysokość roślin: 250 cm
Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10-11 roślin/m2
Jawor (FAO 220 - 230)

rok rejestracji 2009 – SMOLICE
Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC),
Polecany do uprawy na ziarno i CCM, szczególnie w II i płd. części III rejonu uprawy kukurydzy oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę praktycznie na terenie całego kraju, a przede wszystkim na północy i płn. wschodzie,
W badaniach rejestrowych (grupa odmian wczesnych - lata 2007-2008) uzyskał 103% wzorca w uprawie na ziarno i CCM,
Szczególnie polecany do uprawy w rejonach o małej ilości opadów - w 2008 r. najwyższy średni plon - 105% wzorca w środowiskach o najmniejszych opadach w sezonie wegetacyjnym,
Wysoka tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy - w latach 2007-2008 niższe od wzorca o 67% porażenie roślin,
Bardzo dobry wczesny wigor siewek i długo utrzymująca się zieloność całych roślin ("stay-green"),
Rośliny średnio wysokie (230-240cm), kolby długie cylindryczne, bardzo dobrze zaziarnione, ziarno typu "semident",
Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 9,5 - 10 roślin/m2 do zbioru.
Dumka (FAO 230)

rok rejestracji 2008 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC),
Odmiana o charakterze uniwersalnym, do uprawy na ziarno i CCM w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy, oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę praktycznie na terenie całego kraju,
Łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością. W badaniach rejestrowych (2006/2007) na ziarno w grupie odmian średniowczesnych plonowała na poziomie 101,6 % wzorca przy wyższej o 0,9 % zawartości suchej masy w ziarnie w czasie zbioru,
Bardzo dobry wczesny wigor siewek,
Dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe, niskie porażenie fuzariozą łodygową - w 2007r. o 5%,
Dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy,
Rośliny wysokie (ok. 260 cm) z wyższym od wzorca natężeniem cechy utrzymania zieloności ("stay-green"), ziarno "semident",
Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin /m2, na kiszonkę 10 roślin /m2 do zbioru.
Glejt (FAO 230)

rok rejestracji 2001 – SMOLICE
Wczesny mieszaniec trójliniowy zmodyfikowany (MTC), wyhodowany w Smolicach
Przeznaczony na ziarno głównie w II rejonie i płd. części III rejonu uprawy, dla I rejonu polecamy również na ziarno w sytuacjach gdy zachodzi konieczność opóźnienia siewu nawet do 15 maja, w III rejonie polecamy na kiszonkę
Stabilny w plonowaniu
Ważną zaletą jest połączenie wysokiego potencjału plonowania z wczesnością, dobrą odpornością na wyleganie i fuzariozę łodyg,
Zaletą jest bardzo dobry wczesny wigor siewek nawet w warunkach chłodnej wiosny oraz przystosowanie do uprawy na glebach słabszych
Rośliny dość wysokie typu "stay green", kolby średniej wielkości bardzo dobrze zaziarnione, ziarno pośrednie typu semident
Wysokość roślin: 260 cm

Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2
Reduta (FAO 230)

rok rejestracji 2000 – SMOLICE
Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany we współpracy z niemiecką firmą Saaten Union
Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, przeznaczony do uprawy na ziarno w I i II rejonie uprawy kukurydzy oraz na kiszonkę na terenie całego kraju
W doświadczeniach COBORU na ziarno plonował na poziomie 103% wzorca przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy w ziarnie
Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego - typ "stay green"
Przy uprawie na ziarno, szczególnie w rejonach korzystnych klimatycznie zaleca się wykonanie zbioru do końca października
W doświadczeniach na kiszonkę mieszaniec uzyskał plon suchej masy 109% średniego plonu 3 wzorców
Bardzo dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię i mała wrażliwość na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne to dodatkowe zalety mieszańca
Wysokość roślin: 250 cm
Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2
Bułat (FAO 240)

rok rejestracji 2002 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach
Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, w doświadczeniach rejestrowych COBORU na ziarno uzyskał plon ziarna 104% wzorca, a w doświadczeniach wstępnych na kiszonkę 115% plonu suchej masy ogółem w stosunku do odmian wzorcowych Graf, Greta i Magister, przy dobrej strukturze plonu. Polecany również do uprawy na CCM – plon 104% wzorca
Do uprawy na ziarno w I i II rejonie. W doświadczeniach rejestrowych COBORU wykazał nieznacznie wyższe od wzorca wyleganie roślin (+ 0,7%), w związku z tym zaleca się wykonanie zbioru w terminie optymalnym, tj. do końca października
Do uprawy na kiszonkę w I, II i południowej części III rejonu. Daje gwarancję uzyskania wysokoenergetycznej kiszonki dla wydajnych krów mlecznych
Tolerancyjny na chłody wiosenne, rośliny długo utrzymują zieloność – typ „stay-green”
Wysokość roślin: 260 cm

Zalecana obsada: ziarno i CCM 7,5-8 roślin/m2, kiszonka 10-11 roślin/m2
Blask (FAO 240 - 250)

rok rejestracji 2002 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec pojedynczy (SC) wyhodowany w Smolicach
Przeznaczony na ziarno i CCM w I i II rejonie uprawy kukurydzy
W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2000-2001 uzyskał najwyższy plon ziarna w grupie mieszańców średniowczesnych – 106% wzorca, plonując stabilnie w różnych klimatycznie latach
Dobra odporność na wyleganie, niskie porażenie fuzariozą łodyg
Rośliny zielone do zbioru – typ „stay green”
Kolby grube, cylindryczne, dobrze zaziarnione, ziarno typu semi-dent
Dobra tolerancja na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne, niższe od przeciętnego porażenie omacnicą prosowianką
Wysokość roślin: 270 cm
Zalecana obsada: na ziarno ok. 8 roślin/m2
       
KUKURYDZA
Limagrain:

    LG30.223,
    LG30.238,
    LG32.52,
    ASPEED,
    LG32.32,
    LG32.85,
    LAUREEN,
    LG32.58,
Mieszanki Traw
Zboża
Rośliny motylkowe